Zmrazená budoucnost

Ta novinová zpráva je – ujišťuji čtenáře – naprosto autentická. I když samozřejmě vypadá jako vystřižená z nějaké science – fiction. Ale mnozí z čtenářů to jistě sami četli a konečně : již dříve se o něčem takovém často psalo. Noviny otiskly 25. 5. 2001 záměr amerických podnikatelů a vědců na vybudování obrovských mrazicích boxů, které by pojaly až deset tisíc podchlazených těl (tekutým dusíkem). Klienti tohoto zařízení by tak mohli doufat, že v daleké budoucnosti pokročilá medicína vyléčí jejich (dnes ještě neléčitelné) nemoci a oni budou znovu rozmrazeni a oživeni. A nemusí se jednat jen o nemocné : mnozí by chtěli prostě jen překonat obrovskou barieru času a vstoupit doslova do budoucnosti. Projekt byl pracovně nazván „Koráb času“, počítá rovněž s databankou DNA žijících i vyhynulých vzácných živočichů. – Zatím je v USA zmrazeno asi devadesát osob – to je všeobecně známo. Jsou již stanoveny i ceny : pro uložení těla 120.000 dolarů, pro uskladnění samotné hlavy jen 50.000 dolarů. Ano : tvůrci projektu počítají totiž s možností, že rozmrazení celého těla nemusí být reálné a proveditelné – zcela určitě ale půjde nové tělo z původních buněk naklonovat. Aby byla ale zachována i p a m ě ť naklonovaného jedince, k tomu má sloužit právě hlava (tedy mozek), díky původní DNA. Celé ohromné podzemní zařízení bude vybudování tak, aby mohlo čelit eventuální válce, zemětřesení, povodním, jaderné explozi i útoku teroristů – tvrdí američtí experti. Tolik strohá fakta.

Napadlo mne – škoda, že jsme tak malá chudá země a nemůžeme něco podobného plánovat a uskutečnit také. Ale neměli bychom zoufat a pozbývat naděje. Spojené státy jsou naším spojencem, máme tam mnoho dobrých přátel, kteří si nás váží. Vezměme jen našeho prezidenta – o něm je všeobecně známo, že ještě NIKDY neřekl a neudělal nic, co by nebylo v souladu s oficiální politikou a přáním USA. Dokonce jistou dobu navrhoval za svého budoucího nástupce paní Madelaine Albrightovou, tehdejší ministryni zahraničí v USA. Vidíte – již jen z toho důvodu by nebylo od věci uvažovat o možnosti, aby i naši nejpřednější občané (GEN – elita národa) mohli být zařazeni do onoho úžasného amerického experimentu. Ty fantastické možnosti! Právě sám prezident by mohl být první. A po dobu jeho pobytu v mrazicím boxu by tady u nás prezidentovala třeba právě paní Albrightová – nebo někdo podobných kvalit. Určitě každý (či každá) na dvě funkční období. No a až by lékaři vyléčili všechny neduhy (tělesné – ty ostatní zřejmě odstranit nejdou), rozmrazili by naši hlavu státu. Když by to nešlo, bohatě by stačil klon a z hlavy státu právě tak jen ta hlava. Říkáte, že by se potom stejně nemohl ucházet o další prezidentský mandát? Že už byl prezidentem několikrát? Že to ústava neumožňuje? Omyl. Ústava neumožňuje třetí mandát jdoucí p o s o b ě . V tomto případě by mohl zase a opět kandidovat. Tímto způsobem bychom docílili do budoucna (přerušovanou sice, ale kontinuální) jedinou možnou alternativu na postu nejvyšším. Vždyť již dnes nám tuto osobnost závidí celý tržně-demokraticko-liberální svobodný svět. Což teprve pak. Určité nebezpečí by tu ovšem bylo: chtěli by nám ho „vyfouknout“ a udělat – třeba – generálním tajemníkem OSN (Koffi Annan by byl dávno zapomenutou historií). To by se muselo nějak řešit, abychom se ctí obstáli a nebyla z toho zas nějaká nepříjemná aféra.

Je také víc než jasné, že takové lákavé možnosti by využili (a plným právem !) všechny špičky naší politické scény ve vrchovaté míře – od „levého“ až po „pravé“ stranické spektrum. Jsou to opravdu až nepředstavitelné možnosti. A zase : i zde by hrozilo jisté nebezpečí. Ano. Jen si představte, že by při znovuoživení ti američtí vědátoři nějak popletli (v tom fofru a množství klidně) těla, hlavy, DNA a ostatní náležitosti dohromady a něco vyměnili či zaměnili! Ty variace a možnosti vzniklých kříženců a míšenců! – Na první pohled hotová katastrofa. No ano : ale jen na první pohled. Vždyť by se tak mohlo b i o l o g i c k o u cestou uskutečnit to, čemu se dnes říká opoziční smlouva, toleranční patent a podobně. Vyřešily by se tím všelijaké malicherné spory v různých multikoalicích, stranických klubech, ve vládě a vůbec : naši politikové by byli konečně vzácně jednotní – asi jako když si poslanci odhlasovávali milionové dotace pro své partaje. Tedy nejméně tak.

Ale docela upřímně : myslím si, že by si toho třeba ani nikdo nevšiml, kdyby všem našim vládním politikům někdo navzájem ty hlavy a DNA vyměnil. Jsem o tom hluboce přesvědčen. Protože jak stojí psáno v bibli : PODLE SKUTKŮ JE POZNÁTE .

Reklamy

Komentáře nejsou povoleny.

%d bloggers like this: