Právo „MADE IN USA“

Není to poprvé v historii, kdy si někdo dělá právo na současný post žalobce, soudce a vykonavatele „rozsudku“ v jedné osobě. Myslím, že něco podobného se uskutečnilo ku příkladu hned po druhé světové válce v Norimberku. „Zločinec“ se provinil hlavně tím, že nevyhrál válku. Protože nejen stejné, ale velmi často i daleko brutálnější činy prováděli během konfliktu i vítězní spojenci. O tom bylo ale již řečeno a napsáno tolik, že je jistě zbytečné to opakovat. Je jen nutné připomenout, že takový „Norimberk“ v malém či menším měřítku probíhá v Haagu, kde „nezávislý“ mezinárodní soud rozhoduje o žalobě, o vině i o trestu pro vojáky i civilisty, kteří měli tu odvahu hájit svobodu, nezávislost a integritu své vlasti. V současné době jsme svědky akce, kterou její protagonisté nazvali zpočátku „Operation Infinite Justice“ (Nekonečná spravedlnost) a pak stejně velikášsky a arogantně „Operation Enduring Freedom“ (Trvalá svoboda). Zřejmě myšleno jako trvalá svoboda pro agresi americko – židovského New Age. Jen si zkusme zopakovat základní fakta. Spojené státy obviní kohosi (jednotlivce či skupinu osob) – ale chybí důkazy. A pokud je nějaký materiál označen jako důkaz, je současně orazítkován jako „tajný“. A to málo, co by o těchto „důkazech“ zveřejněno až příliš dobře a nápadně připomíná tzv. důkazy bolševických mostrprocesů v padesátých letech právě uplynulého století. Spojené státy pak tohoto imaginárního obžalovaného samozřejmě odsoudí – prakticky k trestu smrti. Není třeba připomínat, že rozsudek je znám již předem: jen si vzpomeňme na hysterické výlevy amerického prezidenta v nedávné době. A jelikož nepřítomný obžalovaný a odsouzený v jedné osobě je jaksi nepřítomen a vlastně neexistuje, americké „právo“ se rozhodne vykonat trest smrti i na naprosto nezúčastněných lidech. Píši tento článek začátkem října, tedy v době, kdy zoufalá a zlostná vojenská akce USA a jejich lokajů ještě nezačala – nemohu tedy být v údajích přesný a adresný. Mohu ale jistě a zodpovědně říci, že tento způsob uvažování a jednání byl vlastní snad jen nějakým primitivním divochům z pralesa nebo nějaké fanatické náboženské sektě – a spíše ve filmu než ve skutečnosti. Bohužel to není pravda: takto se rozhodli jednat politické a vojenské špičky USA. Dobře vědí, že budou servilně a patolízalsky následováni a podporováni všemi těmi humanisty a demokraty v Evropě i ve světě – již dnes se mohou doslova přetrhnout až křečovitou snahou zavděčit se svému americkému vzoru.

Napadlo mne, jak by asi celá ta s t o r y vypadala, kdyby údajní „pachatelé“ nebyli Arabové. Kdyby nebyl po ruce přízrak bin Ládina a také jedna z nejchudších a nejzaostalejších zemí ve světě – Afgánistán. Kdyby (na příklad) provedla celou věc dejme tomu skupina Číňanů. Opravdu by mne velmi zajímalo, zda by se Spojené státy odhodlaly k podobné trestné výpravě a napadly Čínu. Jen tak mimochodem: v New Yorku přišlo o život kolem 6 000 lidí. V Tibetu, který Čína okupuje již řadu let, bylo systematicky vyvražděno přes milion lidí! Protestovala proti tomu ta „osvícena, spravedlivá, humánní a křesťanská“ Amerika? Ani náhodou. Byly aspoň nějaké tři minuty ticha za ten milion mrtvých? Ani náhodou. A nějaká sankce či něco podobného? Ani náhodou. Bylo jen jedno: Čína „dostala“ příští olympijské hry – hlavně zásluhou USA a západní Evropy. Tomu všemu se dnes říká spravedlnost. A také ovšem „hodnoty, za které je (prý) nutno bojovat.“ Často si dokonce myslím, že se té naší dnešní vládní post-bolševické garnituře poslední události náramně hodí do krámu. Teď konečně mají „legální“ možnost jak nařizovat, co si mají a nemají lidé myslet. Co mají a nemají říkat. Jako chlapec pamatuji dobu, kdy komunisté zatýkali všechny, kdo dávali najevo výhrady a nenávist vůči Sovětskému svazu. A již tehdy říkali: „Kdo nejde s námi, jde proti nám!“ – připomíná vám to něco? Mně také.

Dějiny lidstva znají hodně případů arogance, touhy po moci a bezbřehého násilí. Dostatečně to ve 20. století předvedly Sovětský svaz a třeba i „Rudí Khmerové“ v Thajsku. Ale VE SVÉM DUSLEDKU se těžko mohou rovnat dnešním obráncům svobody a demokracie „made in USA“. Svět to mohl tušit již během l. světové války a i během 2. světové války. Vždy, když se USA začaly míchat do evropských i světových záležitostí, bylo to pro svět fiasko a následná pohroma. Ta pak pokračovala v podobě mnoha malých či větších dobyvačných válek po celém světě – ať už to byl kdysi Vietnam nebo nedávno Jugoslávie. Ale především a permanentně bezvýhradná podpora zločinnému židovskému státu na středním východě. Co se děje nyní, je jen pokračováním. V obludných rozměrech a s nevypočitatelnými následky.

Jedenáctého září tohoto roku dostaly Spojené státy varování – na adresu dvou mrakodrapů a budovy Pentagonu. Zdá se, že to nestačilo. Kolik bude třeba dalších výchovných kopanců a kolik dalších obětí, aby ve světě přestalo platit právo „MADE IN USA“?

Reklamy

Komentáře nejsou povoleny.

%d bloggers like this: