Klonovaná zkáza

Není snad dne, kdy by se v novinách, časopisech a ostatních mediích neobjevila nějaká zmínka o klonování. Vzpomínáte si? Nejdříve to byla jakási ovce, pak přišla na řadu další zvířata a nyní došlo konečně i na samotného „pána tvorstva“ – tvora řečeného Homo Sapiens, neboli (doslova) člověk moudrý. Argumentů PRO a PROTI bylo hodně: od lékařských a výzkumných až po náboženské a etické. Chtěl bych se zastavit u jednoho zvláště pozoruhodného argumentu PRO: prý to pomůže neplodným párům mít děti. A nejen neplodným – často uvádí, že i klesající plodnost u mužů by se tímto „řešením“ hladce zvládla. Musím bohužel uvést několik číselných údajů, abych věc osvětlil. Nejsem sice lékař, ale tato fakta jsou běžně dostupná. Před dvaceti lety měli může v jednom mililitru ejakulátu 40 milionů spermií, před deseti lety to byla jen polovina. Současné údaje nejsou dosud k dispozici. Připomínám, že výzkum byl prováděn u evropské populace.Kritická hranice je prý 5 milionů v jednom mililitru. Ovšem málo kdo se pozastavuje nad tím, PROČ se vlastně snižuje míra plodnosti. Může ta to jistě vliv špatného prostředí, civilizační trendy a životní styl. Ale existuje oprávněná domněnka hraničící s jistotou, že snižování plodnosti souvisí s umělým oplodňováním: DĚTI SE DÍKY TOMU RODÍ i rodičům, kteří by normálně děti neměli – nebo aspoň tato pravděpodobnost je velmi malá (umělé oplodnění se provádí mnoha způsoby). Ale jelikož tato metoda se praktikuje již desítky let, DĚDÍ SE TATO NARUŠENÁ SCHOPNOST REPRODUKCE dál z generace na generaci: rodiče ji nechtěně předávají svým potomkům a ti opět svým. A nemusím snad zdůrazňovat, že reprodukční schopnost je nejdůležitější vlastností pro udržení míry populace.

A jako by TOTO nestačilo, přišli určití vědci s nápadem klonovat. Tato metoda jde ještě mnohem dál: teď má být umožněno i ZCELA NEPLODNÝM rodičům (v případě i s jinými vadami) mít dítě. Při tom nikdo neví – a ani nemůže vědět – CO z takové bytosti vlastně vznikne. Co vlastně předá dalším generacím „člověk“, vzniklý kopií jedince s negativními dědičnými geny? Tvor vzniklý navíc jinak než spojením mateřských a otcovských buněk? Jistě, protože tyto děti se nezrodí pohlavním aktem, ale pomocí odebrané buňky z nějaké části těla. Vědci jsou ovšem přesvědčeni, že toho vědí o genetice mnoho, možná všechno. Je to pravda? Jaké budou ty naklonované děti o co ony předají svým potomkům? Budou se vůbec umět a být schopny rozmnožovat přirozenou cestou?

Není to poprvé, kdy člověk se postavil PROTI PŘÍRODĚ a jejím zákonům. Není ale také účelem mé úvahy tyto případy vypočítávat a jmenovat. Snad bych měl jen připomenout, že v celé přírodě mají (doslova) právo mít potomky je ti dobří, resp. Nejlepší jedinci: je to v zájmu všech tvorů přírodního řetězce. Tuto starou a samozřejmou pravdu zná velmi dobře třeba každý chovatel a pěstitel hospodářských a užitkových zvířat: chce-li mít kvalitní chov, musí provádět tzv. negativní výběr (odstraňovat vše špatné a neproduktivní) a často i pozitivní výběr (umožnit rozmnožování jen kvalitním jedincům). Ano – lze právem namítnout, že člověk není zvíře. Není. Hlavně proto, že u člověka je řádově mnohem více vlastností tvořících osobnost, které je třeba reprodukovat. Člověk je mnohem „složitější“. Ale také proto, že u člověka se jedná o mnohem větší ZODPOVĚDNOST. Ano, zodpovědnost – to je to pravé slovo. Žádný vědec – ale ani politik či sociolog – neví a nemůže vědět PŘESNĚ, co všechno se skrývá v pojmu zvaném obecně genetika. Existují ale do očí bijící excesy, které narušují a doslova ničí zdravou podstatu naší společnosti.

Dnes je obecný jevem, že společenské skupiny a etnika či rasy, které by mohly mít kvalitní potomstvo, mají málo dětí. Jiné skupiny, etnika a rasy s jinými, negativními vlastnostmi a předpoklady, mají dětí mnoho. Dokonce tolik, že tyto děti ze sociálních dávek „uživí“ své rodiče. TOTO není přirozený stav společnosti. Zde by měl zasáhnout někdo nebo něco, aby se věci změnily. Stát a společnost nejsou všemocné, ale mají mnoho způsobů, jak tento nepoměr aspoň trochu zmírnit. Fakt, kdy jsou prováděny legálně vraždy ještě nenarozených dětí (potraty), kdy se doslova legalizuje a propaguje homosexualita kdy do evropských zemí jsou hromadně zváni přistěhovalci z Asie a Afriky a je jim zde dokonce umožněno uzavírat sňatky a plodit míšence – to rozhodně nejsou cesty, které by vedly k nápravě.

Pokud zůstane u moci ve světě společenský systém a způsob myšlení, jaký známe ze současnosti, bude budoucnost lidstva určována a limitována zákonitě se snižující kvalitou svého potomstva. Kvalitou tělesnou, duševní, společenskou, rasovou – kvalitou všeho druhu. A nejvíce ohrožena JE a BUDE populace a tím i existence a kultura bílého, evropského člověka. Nevím, zda tento zničující trend je někým řízen či určován, zda je to součást nějakého nejnovějšího New Age nebo nějaké jiné hry, jejíž důsledky jsou vidět všude ve světě již od poloviny dvacátého století.V předchozích částech své úvahy jsem hovořil o zákonech přírody. Pokud se chceme zachránit a zaujmout své místo ve světě, které nám přirozeným právem náleží, pak se musíme bránit. VŠEMI PROSTŘEDKY. Protože když jde o samotnou existenci, o přežití, pak veškeré úvahy o humanitě jsou jen prázdnými pojmy. Teď už vůbec nejde o problematické a zrůdné klonování člověka. Jde o plánovanou klonovanou zkázu našeho bílého světa a jeho hodnot.

Reklamy

Komentáře nejsou povoleny.

%d bloggers like this: