Filozofie „VELKÉHO NÁČELNÍKA“

Na jaře letošního roku opět Spojené státy „překvapily“ ostatní svět, když ústy svého prezidenta odmítly ratifikovat tak zvaný Kjótský protokol a definitivně to potvrdil G. Bush na summitu členských zemí EU a USA ve švédském Göteborgu v červnu t. roku. I když to čtenáři jistě vědí, neškodí připomenout, že s jedná hlavně o opatřeních, které mají zabránit zvyšování emise škodlivých látek a „skleníkových plynů“ do ovzduší. To totiž ve svém důsledku způsobuje globální oteplování zemského klimatu. Není to již dávno pouhá teorie, ale vědecky dokázaná pravda: oteplování způsobuje katastrofální změnu životních podmínek ve všech částech a kontinentech Země.

Podle amerického názoru by nějaké omezení produkce těchto látek prý „způsobilo těžkou ránu americkému průmyslu a hospodářství“ – a celý projekt je údajně nerealistický. Při tom právě Spojené státy vytvářejí svojí celkovou produkcí asi jednu třetinu všech světových škodlivých látek v atmosféře! Američané tvrdí, že prý klimatická hrozba vlastně neexistuje, že se najdou cesty jak tomu čelit bez omezení produkce škodlivých plynů a emisí. Říkává se, že přání je otcem myšlenky – ale fyzikální a přírodní zákony jsou bohužel silnější. Ostatně tohle tady už jednou bylo – vzpomínáte si? Komunisté kdysi razili heslo „poručíme větru a dešti“! Rodný bratr bolševismu – kapitalismus – jde tedy ještě mnohem dál: chtěl by poroučet zřejmě všem přírodním jevům a zákonům.

Ono se bohužel nejedná jen o neochotu hlavního a nejmocnějšího kapitalistického státu čelit této globální hrozbě. Často se píše ku příkladu o kácení tropických lesů v jižní Americe, v Indonézii, na Filipínách a dalších oblastech. Půjde-li to dál tímto tempem, zbyde z těchto lesů za krátkou dobu jen ubohé torzo. „Plíce“ naší planety budou nenávratně zničeny. Ano, ale ne tak docela vinou místních vlád těchto zemí. Těžařské firmy, které tuto popravu nenahraditelné flory provádějí, jsou vesměs z USA – či z jiných západních států. Využívají při tom chudobu a neznalost místních obyvatel, pro které je finanční přínos bohužel rozhodující. Nepodléhejme iluzi, že ostatní státy, které onen Kjótský protokol podepsaly, jsou snad ZÁSADNĚ jiné než USA: ten dokument zdaleka neřeší problémy našeho světa. Je to jen ubohé minimum, jakási „záplata na špatné svědomí“, nic víc neřeší totiž samu PODSTATU problému. Hospodářství rozhodující většiny zemí je prostě založeno na kapitalistickém tržním způsobu chápání a pojetí světa a všech myslitelných hodnot. Vědci mohou hledat nejrůznější příčiny všech problémů, ale to vše je druhotného rázu. Kapitalistická ekonomika je založena na nekontrolovatelné touze MÍT, VLASTNIT – víc, než člověk potřebuje k životu. Pojmy jako kultura, krása, zachování přírody a jak se dnes říká „hodnoty trvale udržitelného rozvoje“ nejsou tržnímu způsobu a jeho „filozofii“ ničím jiným než prázdnými slovy. Rozhodující jsou jen a jen peníze – vše se dá na ně přepočítat a vše se dá jimi měřit. Nejen přírodní bohatství, zdroje a ekologický stav světa, ale bohužel i jeho budoucnost. Je až příliš mnoho důkazů, že TRH sám o sobě se svými mechanismy je z hlediska ochrany přírodních zdrojů ve všech směrech kontraproduktivní. Právě úbytek deštných pralesů stejně jako ubývání orné půdy zabírané pro novou výstavbu jsou příklady za všechny ostatní příčiny. A neustálá (a stále zvyšovaná) produkce skleníkových plynů a škodlivých emisí představuje zřejmě onen „poslední hřebíček do rakve“ naší planetě, na které žijeme.

Myslím, že je zcela na místě, abych zde uvedl jeden dokument, tedy aspoň jeho malou část. Dokument je uložen s mnoha jinými ve státní knihovně ve Washingtonu. Indiánský náčelník v dopisu americkému prezidentovi Franklinu Pierceovi roku 1855 v odpovědi na snahu americké vlády získat nová indiánská území, píše mimo jiné: „……….Jsme částí Země a ona je částí nás. Stromy a květiny jsou naše sestry – jeleni, koně, majestátný orel, všichni jsou bratři. A tak, když velký náčelník ve Washingtonu nám vzkazuje, že si přeje získat naše území, chce od nás příliš mnoho, neboť ta země je pro nás posvátná. Víme, že váš člověk nerozumí našemu způsobu bytí. Jednou věcí jsme si jisti: země nenáleží žádnému člověku, je to naopak člověk, kdo náleží Zemi. Všechny věci spolu souvisí jako krev spojující členy jednoho kmene. Z n e č i s t í t e s i l o ž e a j e d n o u se u d u s í t e v e v l a s t n í c h v ý k a l e c h !“

Citoval jsem doslova a nemám z toho vůbec radost, i když (nebo asi právě proto) ten Indián měl naprosto pravdu. – Až za několik málo desetiletí opravdu už nebude kde těžit dřevo, až nedostatek potravin donutí mnohonásobně zvýšenou populaci obyvatel „třetího světa“ k nějakým zoufalým násilným krokům, až se atmosféra Země začne dusit nedostatkem kyslíku, až se hladina světových oceánů zvýší třeba jen o několik desítek centimetrů vlivem skleníkového efektu – co potom? Zřejmě až se stát Florida octne pod vodou, teprve pak to „dojde“ vládě ve Washingtonu?

O něco výše jsem citoval jednoho indiánského náčelníka. Jsem rád, že mohu učinit totéž i u příslušníka evropské civilizace. Asi před deseti lety, krátce před svou smrtí, byl v Praze jako host na symposiu známý a slavný francouzský oceánograf, vědec, cestovatel a spisovatel Jacques Cousteau. Veřejně tehdy prohlásil: „Je zřejmé, že komunismus vedl k devastaci a zničení přírodních zdrojů všude tam, kde vládl. Ale nemyslím si, že kapitalismus by tyto problémy mohl vyřešit.“

Pan profesor Cousteau to dále nerozváděl. Možná byl příliš zdvořilý ke svým hostitelům. Jeho vyjádření bychom mohli jistě doplnit a upřesnit, ale bylo by to zbytečné. Všichni přece víme, že každý problém má své řešení.

Největším zlem, jež ohrožuje planetu Zemi, není technický pokrok, věda, technologie, průmysl a rozvoj. NE – jsou to nevědomost, ignorance a chamtivost lidské společnosti. Nebo ještě lépe vyjádřeno: je to jistá životní filozofie a společenský řád, které to umožňují. Ať je to stádní a „třídní“ zločinecký systém (komunismus), či kořistnický a ve své podstatě vlastně anarchistický současný zločinecký systém (kapitalismus), výsledek je stejný. Svět je takový jako je a není to radostný pohled. Stručně řečeno, chybí mu ŘÁD, VULE a ÚCTA K HODNOTÁM. Všechno, co je doslova vlastní nacionálním silám a sociálnímu hnutí v bílé Evropě.

Reklamy

Komentáře nejsou povoleny.

%d bloggers like this: